Výstupy

Výstup 1: Školiace nástroje


Výstup 1: Školiace nástroje Každý partner zmapoval na svojom území všetkých potenciálnych stakeholderov.

Stakeholderi boli rozdelení do kategórií (hudobníci/hudobné skupiny, organizácie pre uchádzačov o prácu, združenia podnikateľov, školiace organizácie, rádio/TV, školy podnikania, inkubátory pre podnikateľov) a časť z nich bola využitá ako cieľová skupina projektu. Školiaci nástroj (ktorý bol testovaný) bol vypracovaný na základe zrealizovania miestnych fokusových skupín.

Školiace nástroje vytvorené na základe výsledkov fokusových skupín sa riadia dvoma hlavnými plánmi:

  1. Použitie inovatívneho prístupu, založeného na histórii hudby;
  2. Efektívne školiace nástroje na zlepšenie základných/prierezových zručností a podnikateľských zručností dospelých; Školiace nástroje budú zhromaždené v e-manuáli, ktorý bude k dispozícii on-line a na vzdelávacej platforme.
Do úvahy boli brané produkty a metodológie z projektov "The young side of the moon" a "St'Art”.

Výstup 2: Vzdelávacia platforma


Output 2: Learning Platform Cieľom projektu je vytvoriť otvorené vzdelávacie zdroje – OER pre školiteľov a dospelých študentov, kde budú môcť nájsť a vymieňať si zdroje, týkajúce sa podnikania a jeho hodnoty pre inováciu, zručnosti, podnikanie a neformálne vzdelávanie..

Portál poskytuje skúsenosti z podnikania tak, že dáva k dispozícii školiace a vzdelávacie materiály. Platforma je depozitárom interaktívnych vzdelávacích materiálov. Bude rozdelený do nasledovných kategórií:

  1. NÁJDI – projekt, aktivity, medzinárodné partnerstvo, hlavné výsledky a výstupy – školiaci nástroj, vrátane interaktívnych modulov, videí, hudby, založené na spoločnom formáte, ktoré budú voľne stiahnuteľné a prístupné pre nových konečných užívateľov.
  2. ZDIEĽAJ - Zdroje: referenčné dokumenty, platné nariadenia a odporúčania a linky súvisiace s podnikaním na úrovni EÚ – Členovia a skupiny: facilitovanie kontaktov medzi členmi projektovej komunity a širšou skupinou dospelých/podnikateľov, hľadajúcich podporu pri zlepšovaní ich kompetentností.
  3. DO HĹBKY - EU projekty a výzvy, týkajúce sa podnikania, neformálneho vzdelávania a inovácií v oblasti podnikania. – Novinky a články.


Výstup 3: Vzdelávací dokumentárny film


Output 3: Learning Documentary Bude vypracovaný vysoko kvalitný dokumentárny film. Tento bude vyučovacím nástrojom, ktorý bude prepájať obsah pripravených vyučovacích nástrojov s neformálnym prístupom, založeným na histórii rockovej hudby. Myšlienkou je vytvoriť zábavný vzdelávací nástroj, koncipovaný ako dokumentárny film o cieľovej skupine, inovatívnom podnikaní a rockovej histórii. Preto je cieľom tohto dokumentárneho filmu zachytiť obsah, ktorý čo najužšie súvisí s hudobnými videami, ktoré dopĺňajú a podporujú teoretickejšiu časť školenia. Zaangažovanie stakeholderov (obzvlášť miestnych rockových skupín/hudobníkov) pri vytváraní a disseminácii dokumentárneho filmu je rozhodujúce. Zaangažovanie miestnych hudobných skupín do vytvárania dokumentárneho filmu zabezpečí ich angažovanosť pri propagácii produktu. Video bude v anglickom jazyku s titulkami v jazykoch jednotlivých projektových partnerov.

Výstup 4: Protokol pre certifikáciu


Output 4: Protocol for certification of competencies Tento “Protokol” bude procedurálnym dokumentom, obsahujúcim všetky kľúčové aspekty novo vytvoreného vyučovacieho prístupu a spôsobu odbornej prípravy. Protokol bude používaný ako sprievodca pre validáciu a certifikovanie kompetentnosti akéhokoľvek profesionála, s využitím inovatívneho prístupu k vzdelávaniu na základe histórie (rockovej) hudby a obsahu vypracovaných školiacich materiálov. Všetky produkty projektu budú zozbierané (školiace nástroje, výskum, plán stakeholderov, vzdelávacia platforma, dokumentárny film) a zladené tak, aby sa protokol stal jednoducho používateľným dokumentom. Protokol bude založený na európskom kvalifikačnom rámci.

Protokol bude obsahovať postupy pre certifikáciu kompetentností, získaných použitím identifikovaných metodológií tak, aby každý školiteľ alebo profesionál, ktorý využil školiace nástroje mohol požiadať o certifikovanie jeho nových kompetentností. Preto bude protokol implementovaný z hľadiska jeho použitia ako “smernice pre validáciu/certifikáciu”.Výstupy


Výstup 1: Školiace nástroje
Každý partner zmapoval na svojom území všetkých potenciálnych stakeholderov.

Stakeholderi boli rozdelení do kategórií (hudobníci/hudobné skupiny, organizácie pre uchádzačov o prácu, združenia podnikateľov, školiace organizácie, rádio/TV, školy podnikania, inkubátory pre podnikateľov) a časť z nich bola využitá ako cieľová skupina projektu. Školiaci nástroj (ktorý bol testovaný) bol vypracovaný na základe zrealizovania miestnych fokusových skupín.

Školiace nástroje vytvorené na základe výsledkov fokusových skupín sa riadia dvoma hlavnými plánmi:

  1. Použitie inovatívneho prístupu, založeného na histórii hudby;
  2. Efektívne školiace nástroje na zlepšenie základných/prierezových zručností a podnikateľských zručností dospelých; Školiace nástroje budú zhromaždené v e-manuáli, ktorý bude k dispozícii on-line a na vzdelávacej platforme.
Do úvahy boli brané produkty a metodológie z projektov "The young side of the moon" a "St'Art”.
Výstup 2: Vzdelávacia platforma
Cieľom projektu je vytvoriť otvorené vzdelávacie zdroje – OER pre školiteľov a dospelých študentov, kde budú môcť nájsť a vymieňať si zdroje, týkajúce sa podnikania a jeho hodnoty pre inováciu, zručnosti, podnikanie a neformálne vzdelávanie..

Portál poskytuje skúsenosti z podnikania tak, že dáva k dispozícii školiace a vzdelávacie materiály. Platforma je depozitárom interaktívnych vzdelávacích materiálov. Bude rozdelený do nasledovných kategórií:

  1. NÁJDI – projekt, aktivity, medzinárodné partnerstvo, hlavné výsledky a výstupy – školiaci nástroj, vrátane interaktívnych modulov, videí, hudby, založené na spoločnom formáte, ktoré budú voľne stiahnuteľné a prístupné pre nových konečných užívateľov.
  2. ZDIEĽAJ - Zdroje: referenčné dokumenty, platné nariadenia a odporúčania a linky súvisiace s podnikaním na úrovni EÚ – Členovia a skupiny: facilitovanie kontaktov medzi členmi projektovej komunity a širšou skupinou dospelých/podnikateľov, hľadajúcich podporu pri zlepšovaní ich kompetentností.
  3. DO HĹBKY - EU projekty a výzvy, týkajúce sa podnikania, neformálneho vzdelávania a inovácií v oblasti podnikania. – Novinky a články.
Výstup 3: Vzdelávací dokumentárny film
Bude vypracovaný vysoko kvalitný dokumentárny film. Tento bude vyučovacím nástrojom, ktorý bude prepájať obsah pripravených vyučovacích nástrojov s neformálnym prístupom, založeným na histórii rockovej hudby. Myšlienkou je vytvoriť zábavný vzdelávací nástroj, koncipovaný ako dokumentárny film o cieľovej skupine, inovatívnom podnikaní a rockovej histórii. Preto je cieľom tohto dokumentárneho filmu zachytiť obsah, ktorý čo najužšie súvisí s hudobnými videami, ktoré dopĺňajú a podporujú teoretickejšiu časť školenia. Zaangažovanie stakeholderov (obzvlášť miestnych rockových skupín/hudobníkov) pri vytváraní a disseminácii dokumentárneho filmu je rozhodujúce. Zaangažovanie miestnych hudobných skupín do vytvárania dokumentárneho filmu zabezpečí ich angažovanosť pri propagácii produktu. Video bude v anglickom jazyku s titulkami v jazykoch jednotlivých projektových partnerov.
Výstup 4: Protokol pre certifikáciu
Tento “Protokol” bude procedurálnym dokumentom, obsahujúcim všetky kľúčové aspekty novo vytvoreného vyučovacieho prístupu a spôsobu odbornej prípravy. Protokol bude používaný ako sprievodca pre validáciu a certifikovanie kompetentnosti akéhokoľvek profesionála, s využitím inovatívneho prístupu k vzdelávaniu na základe histórie (rockovej) hudby a obsahu vypracovaných školiacich materiálov. Všetky produkty projektu budú zozbierané (školiace nástroje, výskum, plán stakeholderov, vzdelávacia platforma, dokumentárny film) a zladené tak, aby sa protokol stal jednoducho používateľným dokumentom. Protokol bude založený na európskom kvalifikačnom rámci.

Protokol bude obsahovať postupy pre certifikáciu kompetentností, získaných použitím identifikovaných metodológií tak, aby každý školiteľ alebo profesionál, ktorý využil školiace nástroje mohol požiadať o certifikovanie jeho nových kompetentností. Preto bude protokol implementovaný z hľadiska jeho použitia ako “smernice pre validáciu/certifikáciu”.