Náš cieľ


zabezpečiť školiteľom praktický nástroj, ktorý napomôže inovatívnym metódam školenia v oblasti základných a prierezových zručností, inovatívnych manažérskych kompetentností a podnikateľského ducha

využívať a propagovať neformálny prístup, založený na umení a hudbe

stimulovať u dospelých snahu o samostatnú zárobkovú činnosť

zlepšiť manažérske zručnosti dospelých pre podporu uvedomenia si dôležitosti inovácie a celoživotného vzdelávania

Projekt


Konzorcium šiestich európskych organizácií zo Slovenska, Talianska, Grécka, Bulharska, Poľska a Maďarska kombinuje snahu svojich členov a ich skúsenosti v projekte, nazvanom “The Sound of Business – Podpora podnikateľských kompetentností za účelom prehĺbenia znalostí v oblasti podnikania” (2018-1-SK01-KA204-046325).
Tento dvojročný projekt, s trvaním od októbra 2019 do septembra 2020 je financovaný z programu Erasmus+ Key Action 2 Strategické partnerstvá (Vzdelávanie dospelých). Vďaka jednotlivým partnerom, ktorými sú univerzita, obchodná komora, školiaca inštitúcia, konzultačná spoločnosť, organizácia certifikujúca kompetentnosti a nezisková organizácia propagujúca neformálne vzdelávanie a ktorí majú širokú škálu rôznych odborností, toto konzorcium vypracuje 4 vysoko kvalitné výstupy, ktoré sú podrobne uvedené nižšie.

Akcie


Vyvinúť tréningové nástroje na zlepšenie základných/prierezových zručností dospelých, ktoré budú zosumarizované v online e-manuáli a na vzdelávacej platforme.

Vytvoriť vzdelávaciu platformu, slúžiacu ako depozitár interaktívnych vzdelávacích materiálov, vrátane učebníc, videí, hudby, hodnotení a iných referenčných linkov o podnikateľstve, neformálnom vzdelávaní, hudbe a práci dospelých

Vytvoriť vzdelávací dokumentárny film, ktorý bude vysoko kvalitným video-vzdelávacím nástrojom, prepájajúcim obsah vzdelávacích nástrojov s neformálnym prístupom, založeným na histórii rockovej hudby

Vypracovať protokol na certifikáciu kompetentností, ktorým sa budú validovať kompetentnosti nadobudnuté použitím inovatívneho vzdelávacieho prístupu, vypracovaného projektom The Sound of Business

Partneri

ICEP Online
Academy of Entrepreneurship
Csongrad County Chamber of Commerce and Industry
European Center for Quality OOD
Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo
Spoleczna Akademia Nauk