Rezultaty

Rezultat 1: Narzędzia szkoleniowe


Rezultat 1: Narzędzia szkoleniowe Każdy partner poszuka potencjalnych odbiorców projektu.

Odbiorcy projektu zostaną podzieleni na kategorie (Muzycy/zespoły muzyczne, agencje pracy, radio/TV, szkoły biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia przedsiębiorstw, stowarzyszenia kształcące), część z obiorców będzie należeć do grupy docelowej projektu. Dzięki wdrożeniu lokalnych grup fokusowych zostaną utworzone narzędzia szkoleniowe (które zostaną przetestowane później).

Narzędzia szkoleniowe utworzone na podstawie wyników grup fokusowych będą zgodne z dwoma głównymi planami działania:
  1. Zastosowanie innowacyjnego podejścia opartego na historii muzyki;
  2. Skuteczne narzędzia szkoleniowe w celu poprawy podstawowych / przekrojowych umiejętności i umiejętności przedsiębiorczych osób dorosłych; Narzędzia szkoleniowe zostaną zebrane w e-podręczniku, dostępnym online i na platformie edukacyjnej.
Produkty i metodologie projektów "The young side of the moon" i "St'Art" zostaną wzięte pod uwagę.

Rezultat 2: Platforma Edukacyjna


Output 2: Learning Platform TProjekt ma na celu stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla trenerów i dorosłych osób uczących się, aby znaleźć i wymienić zasoby dotyczące przedsiębiorczości i ich wartości w zakresie innowacji, umiejętności, biznesu i edukacji pozaformalnej.

Portal zapewnia doświadczenie biznesowe, zapewniając materiały szkoleniowe i edukacyjne. Platforma jest repozytorium interaktywnych materiałów edukacyjnych. Zostanie podzielony na następujące kategorie:

  1. ZNAJDŹ – Projekt, działania, partnerstwo międzynarodowe, główne wyniki i rezultaty - Narzędzie szkoleniowe, w tym interaktywne moduły, filmy, muzyka oparte na wspólnym formacie, bezpłatne do pobrania i dostępne dla nowych użytkowników.
  2. UDOSTĘPNIJ - Zasoby: dokumenty referencyjne, obowiązujące przepisy i zalecenia oraz linki związane z przedsiębiorczością na poziomie UE - Członkowie i grupy: ułatwianie kontaktów między członkami społeczności projektu i szerszym gronem dorosłych / przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rzecz poprawy ich kompetencje.
  3. ZGŁĘBIENIE - projekty UE i zaproszenie do składania wniosków związanych z przedsiębiorczością, edukacją pozaformalną i innowacjami w dziedzinie biznesu. - Wiadomości i artykuły.


Rezultat 3: Dokument edukacyjny


Output 3: Learning Documentary Opracowany zostanie wysokiej jakości film dokumentalny. Będzie to narzędzie dydaktyczne, które połączy zawartość przygotowanych narzędzi dydaktycznych z nieformalnym podejściem opartym na historii muzyki rockowej. Chodzi o to, aby stworzyć narzędzie rozrywkowe / edukacyjne, które będzie stworzone jako dokument o grupie docelowej, innowacyjnej przedsiębiorczości i historii muzyki rockowej. Dlatego celem tego filmu dokumentalnego jest uchwycenie treści możliwie najbardziej zbliżonych do teledysków, które uzupełniają i wspierają bardziej teoretyczną część szkolenia. Zaangażowanie grupy docelowej (zwłaszcza lokalnych zespołów rockowych / muzyków) w tworzenie i rozpowszechnianie dokumentu jest kluczowe. Zaangażowanie lokalnych zespołów w tworzenie filmu dokumentalnego zapewnia ich zaangażowanie również w promocję produktu. Film będzie w języku angielskim z napisami we wszystkich językach partnerskich.

Rezultat 4: Protokół Certyfikacji


Output 4: Protocol for certification of competencies Ten „Protokół” będzie dokumentem proceduralnym obejmującym wszystkie kluczowe aspekty nowo utworzonego podejścia do nauczania i metody szkolenia. Protokół zostanie wykorzystany jako przewodnik do potwierdzenia i poświadczenia kompetencji każdego profesjonalisty korzystającego z innowacyjnego podejścia do uczenia się opartego na historii muzyki (rockowej) i treści opracowanego materiału szkoleniowego. Wszystkie produkty projektu zostaną zebrane (narzędzia szkoleniowe, badania, plan uczestników, platforma szkoleniowa, dokument) i zharmonizowane w celu uczynienia protokołu łatwym w użyciu. Protokół będzie oparty na Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Protokół obejmie procedury certyfikacji kompetencji nabytych przy użyciu zidentyfikowanych metod, tak aby każdy trener lub specjalista, który korzystał z narzędzi szkoleniowych, mógł ubiegać się o certyfikację swoich nowych kompetencji. Dlatego protokół zostanie wdrożony pod kątem jego wykorzystania jako „wytyczne dotyczące walidacji / certyfikacji”.

Rezultaty


Rezultat 1: Narzędzia szkoleniowe
Każdy partner poszuka potencjalnych odbiorców projektu.

Odbiorcy projektu zostaną podzieleni na kategorie (Muzycy/zespoły muzyczne, agencje pracy, radio/TV, szkoły biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia przedsiębiorstw, stowarzyszenia kształcące), część z obiorców będzie należeć do grupy docelowej projektu. Dzięki wdrożeniu lokalnych grup fokusowych zostaną utworzone narzędzia szkoleniowe (które zostaną przetestowane później).

Narzędzia szkoleniowe utworzone na podstawie wyników grup fokusowych będą zgodne z dwoma głównymi planami działania:
  1. Zastosowanie innowacyjnego podejścia opartego na historii muzyki;
  2. Skuteczne narzędzia szkoleniowe w celu poprawy podstawowych / przekrojowych umiejętności i umiejętności przedsiębiorczych osób dorosłych; Narzędzia szkoleniowe zostaną zebrane w e-podręczniku, dostępnym online i na platformie edukacyjnej.
Produkty i metodologie projektów "The young side of the moon" i "St'Art" zostaną wzięte pod uwagę.
Rezultat 2: Platforma Edukacyjna
Projekt ma na celu stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dla trenerów i dorosłych osób uczących się, aby znaleźć i wymienić zasoby dotyczące przedsiębiorczości i ich wartości w zakresie innowacji, umiejętności, biznesu i edukacji pozaformalnej.

Portal zapewnia doświadczenie biznesowe, zapewniając materiały szkoleniowe i edukacyjne. Platforma jest repozytorium interaktywnych materiałów edukacyjnych. Zostanie podzielony na następujące kategorie:
  1. ZNAJDŹ – Projekt, działania, partnerstwo międzynarodowe, główne wyniki i rezultaty - Narzędzie szkoleniowe, w tym interaktywne moduły, filmy, muzyka oparte na wspólnym formacie, bezpłatne do pobrania i dostępne dla nowych użytkowników.
  2. UDOSTĘPNIJ - Zasoby: dokumenty referencyjne, obowiązujące przepisy i zalecenia oraz linki związane z przedsiębiorczością na poziomie UE - Członkowie i grupy: ułatwianie kontaktów między członkami społeczności projektu i szerszym gronem dorosłych / przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rzecz poprawy ich kompetencje.
  3. ZGŁĘBIENIE - projekty UE i zaproszenie do składania wniosków związanych z przedsiębiorczością, edukacją pozaformalną i innowacjami w dziedzinie biznesu. - Wiadomości i artykuły.
Rezultat 3: Dokument edukacyjny
Opracowany zostanie wysokiej jakości film dokumentalny. Będzie to narzędzie dydaktyczne, które połączy zawartość przygotowanych narzędzi dydaktycznych z nieformalnym podejściem opartym na historii muzyki rockowej. Chodzi o to, aby stworzyć narzędzie rozrywkowe / edukacyjne, które będzie stworzone jako dokument o grupie docelowej, innowacyjnej przedsiębiorczości i historii muzyki rockowej. Dlatego celem tego filmu dokumentalnego jest uchwycenie treści możliwie najbardziej zbliżonych do teledysków, które uzupełniają i wspierają bardziej teoretyczną część szkolenia. Zaangażowanie grupy docelowej (zwłaszcza lokalnych zespołów rockowych / muzyków) w tworzenie i rozpowszechnianie dokumentu jest kluczowe. Zaangażowanie lokalnych zespołów w tworzenie filmu dokumentalnego zapewnia ich zaangażowanie również w promocję produktu. Film będzie w języku angielskim z napisami we wszystkich językach partnerskich.
Rezultat 4: Protokół Certyfikacji
Ten „Protokół” będzie dokumentem proceduralnym obejmującym wszystkie kluczowe aspekty nowo utworzonego podejścia do nauczania i metody szkolenia. Protokół zostanie wykorzystany jako przewodnik do potwierdzenia i poświadczenia kompetencji każdego profesjonalisty korzystającego z innowacyjnego podejścia do uczenia się opartego na historii muzyki (rockowej) i treści opracowanego materiału szkoleniowego. Wszystkie produkty projektu zostaną zebrane (narzędzia szkoleniowe, badania, plan uczestników, platforma szkoleniowa, dokument) i zharmonizowane w celu uczynienia protokołu łatwym w użyciu. Protokół będzie oparty na Europejskich Ramach Kwalifikacji.
Protokół obejmie procedury certyfikacji kompetencji nabytych przy użyciu zidentyfikowanych metod, tak aby każdy trener lub specjalista, który korzystał z narzędzi szkoleniowych, mógł ubiegać się o certyfikację swoich nowych kompetencji. Dlatego protokół zostanie wdrożony pod kątem jego wykorzystania jako „wytyczne dotyczące walidacji / certyfikacji”.