Nasz Cel


Zapewnienie trenerom praktycznych narzędzi pomagających w innowacyjnych metodach szkolenia w zakresie podstawowych i przekrojowych umiejętności, innowacyjnych kompetencji kierowniczych i ducha przedsiębiorczości

Stosowanie i promowanie nieformalnego podejścia opartego na sztuce i muzyce

Stymulowanie inicjatyw samozatrudnienia wśród dorosłych

Poprawa umiejętności kierowniczych osób dorosłych w celu zwiększenia świadomości i znaczenia innowacji i uczenia się przez całe życie

Projekt


Konsorcjum składające się z sześciu europejskich organizacji ze Słowacji, Włoch, Grecji, Bułgarii, Polski i Węgier łączy wysiłki i doświadczenie swoich ekspertów w projekcie zatytułowanym “The Sound of Business – Leveraging the Entrepreneurial Competences of Adults to Extenuate the Business Knowledge Divide” (2018-1-SK01-KA204-046325). Dwuletni projekt finansowany z programu Erasmus + Key Action 2 Partnerstwo strategiczne (kształcenie dorosłych), który trwa od października 2018 r. do września 2020 r.
Dzięki różnorodnemu partnerstwu, które składa się z uniwersytetu, Izby Handlowej, instytucji szkoleniowej, firmy konsultingowej, organizacji certyfikującej kompetencje i organizacji non-profit promującej edukację pozaformalną, konsorcjum opracuje 4 produkty wysokiej jakości.

Działania

e-manual

Opracowanie narzędzia szkoleniowego w celu poprawy podstawowych i przekrojowych umiejętności dorosłych, które zostaną zebrane w elektronicznym podręczniku dostępnym online i na platformie edukacyjnej.
e-platform

Stworzenie platformy edukacyjnej, która posłuży jako repozytorium interaktywnych materiałów edukacyjnych, w tym podręczników, filmów, muzyki, ocen i innych źródeł dotyczących przedsiębiorczości, edukacji pozaformalnej, muzyki i pracy dorosłych.

Stworzenie dokumentu edukacyjnego, który będzie wysokiej jakości narzędziem edukacyjnym w formie filmów dokumentalnych, łącząc zawartość narzędzi szkoleniowych z nieformalnym podejściem opartym na historii muzyki rockowej

Opracowanie protokołu certyfikacji kompetencji do walidacji kompetencji nabytych przy użyciu innowacyjnego podejścia do uczenia się opracowanego w ramach projektu Sound of Business

Partnerzy

ICEP Online
Academy of Entrepreneurship
Csongrad County Chamber of Commerce and Industry
European Center for Quality OOD
Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo
Spoleczna Akademia Nauk
Zawartość niniejszej strony internetowej nie odzwierciedla oficjalnej opinii Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za wyrażone informacje i poglądy spoczywa wyłącznie na autorze (autorach). Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.