Célunk


oktatók számára olyan gyakorlati eszközöket biztosítani, amelyekkel innovatív módon fejleszthetőek az alap- és transzverzális készségek, az innovatív menedzsment kompetenciák és a vállalkozói szellem

művészetre és zenére épülő nem formális módszer népszerűsítése és alkalmazása

felnőttek önfoglalkoztatási kezdeményezéseinek ösztönzése

a felnőttek menedzsment készségeinek fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás és az innováció fontosságának tudatosítása érdekében

Projekt bemutatása


A hat európai- szlovák, olasz, görög, magyar, lengyel és bolgár - partnerszervezet képviselői erőforrásaikat és szaktudásukat egyesítve közösen valósítják meg a The Sound of Business ("The Sound of Business - Leveraging the Entrepreneurial Competencies of Adults to Extenuate the Business Knowledge Divide - 2018-1-SAK01-KA204-046325) projektet, mely az Erasmus+ Program KA2 Stratégiai Partnerség (Felnőtt oktatás) keretében kerül finanszírozásra. A két éves futamidejű projekt 2018. októberében kezdődött, megvalósítása 2020 szeptemberéig tart.
Az egy egyetemből, egy kereskedelmi és iparkamarából, egy tanácsadó, egy képző és egy kompetencia tanúsító cégből álló konzorcium széleskörű szaktudásukat felhasználva négy projektterméket hoz létre, amelyekről bővebben lent olvashat.

Tevékenységek


Képzési Eszközök kidolgozása, amelyekkel fejleszthetőek a felnőttek alap/transzverzális készségei. Az eszközök elérhetővé tétele a tanulási platformon és e-kézikönyvben

Tanulási Platform létrehozása, mely interaktív tananyagok, tankönyvek, videók, zenei anyagok,értékelések és egyéb, vállalkozói készségekhez, nem-formális oktatáshoz és zenéhez kapcsolódó referncialinkek gyűjtőhelyeként fog működni.

Kiváló minőségű Oktató Videó létrehozása, mely egyesíti a Képzési Eszközök tartalmát a rock zenei nem formális oktatási megközelítéssel

Komptenciatanúsítási Protokoll kidolgozása a The Sound of Business projekt keretében megszerzett kompetenciák tanúsítására

Partnerek

ICEP Online
Academy of Entrepreneurship
Csongrad County Chamber of Commerce and Industry
European Center for Quality OOD
Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo
Spoleczna Akademia Nauk