Οι Στόχοι μας


Η παροχή πρακτικών εργαλείων στους εκπαιδευτές που οδηγούν σε καινοτόμο μέθοδο εκπαίδευσης που σχετίζεται με βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες, καινοτόμες διοικητικές ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα

Η χρήση και η προώθηση μίας μη τυπικής προσέγγισης βασισμένη στην τέχνη και τη μουσική

Η τόνωση των πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης στους ενήλικες

Η βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης των ενηλίκων ώστε να καλλιεργήσουν την ευαισθητοποίηση και τη σημασία της καινοτομίας και της δια βίου μάθησης

Το Έργο


Μια κοινοπραξία έξι ευρωπαϊκών οργανισμών από τη Σλοβακία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Ουγγαρία συνδυάζει τις προσπάθειες και την εμπειρία των μελών της σε ένα έργο με τίτλο "The Sound of Business - Leveraging the Entrepreneurial Competences of Adults to Extenuate the Business Knowledge Divide” (2018-1-SK01-KA204-046325). Χρηματοδοτούμενο από το Key Action 2 του προγράμματος Strategic Partnership (εκπαίδευση ενηλίκων) του Erasmus+, το πρόγραμμα διάρκειας δύο χρόνων εκτελείται από τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον Σεπτέμβριο του 2020.
Μέσω του συνδυασμού εταίρων με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης που αποτελείται από ένα πανεπιστήμιο, ένα εμπορικό επιμελητήριο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μία συμβουλευτική εταιρεία, έναν οργανισμό πιστοποίησης ικανοτήτων και από από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί την μη τυπική εκπαίδευση, η κοινοπραξία θα αναπτύξει 4 υψηλής ποιότητας προϊόντα, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Οι Δράσεις


Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τη βελτίωση των βασικών / εγκάρσιων δεξιοτήτων των ενηλίκων που θα συγκεντρωθούν σε ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και σε μία εκπαιδευτική πλατφόρμα

Δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα χρησιμεύει ως αποθετήριο για διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίων, οπτικοακουστικού περιεχομένου, αξιολογήσεων και συνδέσμων αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, την μη τυπική εκπαίδευση, τη μουσική και την εργασία ενηλίκων

Δημιουργία εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ το οποίο θα είναι ένα υψηλής ποιότητας εργαλείο μάθησης βασισμένο σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο θα συγκεντρώνει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαλείων μέσω μη τυπικής προσέγγισης βασισμένη στην ιστορία της ροκ μουσικής

Ανάπτυξη πρωτοκόλλου πιστοποίησης ικανοτήτων για την επικύρωση των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου εκπαίδευσης η οποία αναπτύχθηκε από το The Sound of Business έργο

Οι Συνεργάτες

ICEP Online
Academy of Entrepreneurship
Csongrad County Chamber of Commerce and Industry
European Center for Quality OOD
Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo
Spoleczna Akademia Nauk
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν αντικατοπτρίζει τις επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συντάκτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες και τις απόψεις που εκφράζονται. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή.