Продуктите

Продукт 1: Инструменти за обучение


Продукт 1: Инструменти за обучение Всеки партньор идентифицира всички потенциални заинтересовани страни на своята територия.

Заинтересованите страни бяха разделени на категории (Музиканти / групи, организации за търсене на работа, радио / телевизии, бизнес училища, бизнес инкубатори, бизнес асоциации, асоциации за обучение), а част от тях бяха използвани като целева група на проекта. Чрез осъществяването на местни фокус групи бяха създадени инструментите за обучение (които бяха тествани по-късно).

Инструментите за обучение, създадени въз основа на резултатите от фокус групите, следват две основни направления:
  1. Използване на иновативен подход, основан на историята на музиката;
  2. Ефективни инструменти за обучение за подобряване на основни / трансверсални умения и предприемачески умения на възрастните; Инструментите за обучение бяха събрани в електронно ръководство, достъпно онлайн и на платформата за обучение.
Продуктите и методологиите на проектите "Младата страна на Луната" и "St'Art" бяха взети под внимание.

Продукт 2: Платформа за обучение


Output 2: Learning Platform Проектът има за цел да създаде отворен образователен ресурс - OER за обучители и възрастни обучаеми, които да намерят и обменят ресурси за предприемачество и неговата стойност в иновациите, уменията, бизнеса и неформалното образование. Порталът предоставя опит в областта на предприемачеството, като осигурява достъп до материали за преподаване и обучение. Платформата е хранилище на интерактивни обучителни материали. Тя ще бъде разделена на следните категории:

  1. НАМЕРЕТЕ - Проектът, дейностите, международното партньорство, основни резултати и продукти - Обучителен инструмент, включващ интерактивни модули, видеоклипове, музика, базиран на общ формат, безплатен за изтегляне и достъпен за нови крайни потребители.
  2. СПОДЕЛЕТЕ - Ресурси: документи, действащи разпоредби и препоръки и връзки, свързани с предприемачеството на европейско ниво - Членове и групи: улесняване на контактите между членове на общността на проекта и по-широка аудитория от възрастни / предприемачи, които търсят подкрепа за подобряване на техните компетенции.
  3. ЗАДЪЛБОЧЕТЕ - проекти на ЕС и покани за кандидатстване, свързани с предприемачество, неформално образование и иновации в областта на бизнеса. - Новини и статии.


Продукт 3: Обучителен документален филм


Output 3: Learning Documentary Ще бъде разработен висококачествен видео документален филм. Той ще бъде инструмент за обучение, който събира съдържанието на разработените инструменти за обучение с неформалния подход, базиран на историята на рок музиката. Идеята е да се създаде инструмент за забавление / обучение, замислен като документален филм за целевата група, иновативното предприемачество и рок историята. Затова целта на документалния филм е да обхване съдържание, което е най-тясно свързано с музикални клипове, които интегрират и подкрепят по-теоретичен обучителен курс. Участието на заинтересованите страни (особено местни рок групи / музиканти) за създаването и разпространението на документалния филм е от решаващо значение. Участието на местни групи в създаването на документалния филм гарантира тяхното участие и в промоцията на продукта. Видеото ще бъде на английски със субтитри на всички езици на партньорите.

Продукт 4: Протокол за сертифициране


Output 4: Protocol for certification of competencies „Протоколът“ ще бъде процедурен документ, съдържащ всички ключови аспекти на новосъздадения подход и курс за обучение. Протоколът ще бъде използван като ръководство за валидиране и сертифициране на компетенциите на всеки професионалист, използващ иновативния подход за обучение, основан на историята на (рок) музиката и съдържанието на разработените инструменти за обучение. Всички продукти на проекта ще бъдат събрани (инструменти за обучение, проучване, план за заинтересованите страни, платформа за обучение, документален филм) и хармонизирани, за да бъде улеснено използването на протокола. Протоколът ще се основава на Европейската квалификационна рамка.

Протоколът ще съдържа процедурите за сертифициране на компетенциите, придобити чрез използването на идентифицираните методологии, така че всеки обучител или професионалист, използващ инструментите за обучение, да може да поиска сертифициране на своите нови компетенции. Затова протоколът ще бъде изпълняван в перспективата на неговата употреба като "насоки за валидиране / сертифициране".Продуктите


Продукт 1: Инструменти за обучение
Всеки партньор идентифицира всички потенциални заинтересовани страни на своята територия.

Заинтересованите страни бяха разделени на категории (Музиканти / групи, организации за търсене на работа, радио / телевизии, бизнес училища, бизнес инкубатори, бизнес асоциации, асоциации за обучение), а част от тях бяха използвани като целева група на проекта. Чрез осъществяването на местни фокус групи бяха създадени инструментите за обучение (които бяха тествани по-късно).

Инструментите за обучение, създадени въз основа на резултатите от фокус групите, следват две основни направления:
  1. Използване на иновативен подход, основан на историята на музиката;
  2. Ефективни инструменти за обучение за подобряване на основни / трансверсални умения и предприемачески умения на възрастните; Инструментите за обучение бяха събрани в електронно ръководство, достъпно онлайн и на платформата за обучение.
Продуктите и методологиите на проектите "Младата страна на Луната" и "St'Art" бяха взети под внимание.
Продукт 2: Платформа за обучение
Проектът има за цел да създаде отворен образователен ресурс - OER за обучители и възрастни обучаеми, които да намерят и обменят ресурси за предприемачество и неговата стойност в иновациите, уменията, бизнеса и неформалното образование. Порталът предоставя опит в областта на предприемачеството, като осигурява достъп до материали за преподаване и обучение. Платформата е хранилище на интерактивни обучителни материали. Тя ще бъде разделена на следните категории:

  1. НАМЕРЕТЕ - Проектът, дейностите, международното партньорство, основни резултати и продукти - Обучителен инструмент, включващ интерактивни модули, видеоклипове, музика, базиран на общ формат, безплатен за изтегляне и достъпен за нови крайни потребители.
  2. СПОДЕЛЕТЕ - Ресурси: документи, действащи разпоредби и препоръки и връзки, свързани с предприемачеството на европейско ниво - Членове и групи: улесняване на контактите между членове на общността на проекта и по-широка аудитория от възрастни / предприемачи, които търсят подкрепа за подобряване на техните компетенции.
  3. ЗАДЪЛБОЧЕТЕ - проекти на ЕС и покани за кандидатстване, свързани с предприемачество, неформално образование и иновации в областта на бизнеса. - Новини и статии.
Продукт 3: Обучителен документален филм
Ще бъде разработен висококачествен видео документален филм. Той ще бъде инструмент за обучение, който събира съдържанието на разработените инструменти за обучение с неформалния подход, базиран на историята на рок музиката. Идеята е да се създаде инструмент за забавление / обучение, замислен като документален филм за целевата група, иновативното предприемачество и рок историята. Затова целта на документалния филм е да обхване съдържание, което е най-тясно свързано с музикални клипове, които интегрират и подкрепят по-теоретичен обучителен курс. Участието на заинтересованите страни (особено местни рок групи / музиканти) за създаването и разпространението на документалния филм е от решаващо значение. Участието на местни групи в създаването на документалния филм гарантира тяхното участие и в промоцията на продукта. Видеото ще бъде на английски със субтитри на всички езици на партньорите.
Продукт 4: Протокол за сертифициране
„Протоколът“ ще бъде процедурен документ, съдържащ всички ключови аспекти на новосъздадения подход и курс за обучение. Протоколът ще бъде използван като ръководство за валидиране и сертифициране на компетенциите на всеки професионалист, използващ иновативния подход за обучение, основан на историята на (рок) музиката и съдържанието на разработените инструменти за обучение. Всички продукти на проекта ще бъдат събрани (инструменти за обучение, проучване, план за заинтересованите страни, платформа за обучение, документален филм) и хармонизирани, за да бъде улеснено използването на протокола. Протоколът ще се основава на Европейската квалификационна рамка.

Протоколът ще съдържа процедурите за сертифициране на компетенциите, придобити чрез използването на идентифицираните методологии, така че всеки обучител или професионалист, използващ инструментите за обучение, да може да поиска сертифициране на своите нови компетенции. Затова протоколът ще бъде изпълняван в перспективата на неговата употреба като "насоки за валидиране / сертифициране".