Нашата цел


да предоставят на обучителите практически инструменти, водещи до иновативен метод на обучение, свързан с основни и трансверсални умения, иновативни управленски компетенции и предприемачески дух

да използва и популяризира неформален подход, основан на изкуството и музиката

да стимулира инициативи за самостоятелна заетост сред възрастните

да се подобрят управленските умения на възрастните за насърчаване на информираността и значението на иновациите и ученето през целия живот

Проектът


Консорциум от шест европейски организации от Словакия, Италия, Гърция, България, Полша и Унгария обединява усилията и опита на членовете си в проект, озаглавен „Звукът на бизнеса - Използване на предприемаческите компетенции на възрастните за намаляване на разделението в знанията за бизнеса“ ( 2018-1-SK01-KA204-046325). Финансиран по Ключова дейност 2 на програма Еразъм+ за стратегическо партньорство (Образование за възрастни), двугодишният проект се изпълнява от октомври 2018 г. до септември 2020 г.
в обединение на партньори с широк спектър от различни експертни познания, състоящо се от университет, търговска камара, обучителна институция, консултантска компания, организация за сертифициране на компетенции и асоциация с нестопанска цел, насърчаваща неформалното образование. Консорциумът ще разработи 4 висококачествени продукта, както е описано по-долу.

Дейностите


Разработване на инструменти за обучение за подобряване на основните / трансверсални умения на възрастните, които ще бъдат събрани в електронно ръководство, достъпно онлайн и на платформа за обучение

Създаване на платформа за обучение, която да служи като хранилище за интерактивни обучителни материали, включително учебници, видеоклипове, музика, оценки и други линкове, свързани с предприемачество, неформално образование, музика и работа за възрастни

Създаване на Обучителен документален филм, който ще бъде висококачествен инструмент за видеодокументално обучение, съчетаващ съдържанието на инструментите за обучение с неформалния подход, основан на историята на рок музиката

Разработване на Протокол за сертифициране на компетенции за валидиране на компетенциите, развити с помощта на иновативния подход за обучение, разработен по проекта „Звукът на бизнеса“

Партньорите

ICEP Online
Academy of Entrepreneurship
Csongrad County Chamber of Commerce and Industry
European Center for Quality OOD
Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo
Spoleczna Akademia Nauk
Съдържанието на този уебсайт не отразява официалното становище на Европейския съюз. Отговорността за изразената информация и възгледи се носи изцяло от автора (ите). Възпроизвеждането е разрешено при условие, че източникът е посочен.